Daha fazla hava durumu tahmini: İstanbul 15 günlük hava durumu

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI   

-5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde, Üye ve çalışan memnuniyeti ve gelişimini sağlamayı

-Teknolojik gelişmeleri takip ederek altyapı ve çalışma ortamını iyileştirmeyi

-Mevcut ve yeni kurulacak olan yönetim sistemlerine uyum sağlamayı

-Sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı

-Tüm süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi

Lüleburgaz Ticaret Borsası yönetimi ve personeli olarak taahhüt ederiz.

HABERLEŞME POLİTİKASI    

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde  ulaşmasını sağlamak amacıyla güncel bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamak; üyelerin ve üreticilerin tarımsal ticaretle alakalı bilgileri paylaşmak ve haberleşme sürecini sürekli iyileştirmek Lüleburgaz Ticaret Borsasının temel haberleşme politikasıdır.                                       

MALİ POLİTİKA          

TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri'ne ilaveten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini de kullanarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçeleri, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi , doğru  olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular.

BİLGİ VE İLETİŞİM POLİTİKASI           

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kuruma uyarlamak

Yazılımsal ve donanımsal kapasiteyi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek  Bilgi güvenliği çalışmaları ile bilgi güvenliğini sağlamak

Yedekleme sistemini geliştirmek

Periyodik olarak cihaz bakımlarının gerçekleştirmek

Bilgi işlem sürecini sürekli iyileştirmek Lüleburgaz Ticaret Borsası’nın temel bilgi ve iletişim teknolojileri politikasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI      

Kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam edilerek ve pozisyonların yedeklemesi de göz önünde bulundurularak uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun planlanmak

Personelin ihtiyacına yönelik eğitimler gerçekleştirmek, Takdir ve ödüllendirmeleri gerçekleştirmek,

Personel memnuniyeti yönünde hareket etmek ve insan kaynakları sürecini  sürekli  geliştirmek Lüleburgaz Ticaret Borsası’nın temel insan kaynakları politikasıdır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI   

Üye taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verilebilir bir politika ile hizmetlerini gerçekleştiren Lüleburgaz Ticaret Borsası üyelerinin temenni, dilek ve önerilerini ücretsiz    ve kolayca iletebildiği, bu bildirimlerin hızlı, etkin, objektif, gizlilikle ve titizlikle ele alındığı; bağlı bulunduğu yasalara ve yönetim sistemlerine uygun şekilde; yönetim ve personelce gerekli iyileştirmelerin sürekli yapıldığı üye odaklı yaklaşımı takip etmek Lüleburgaz Ticaret Borsasının temel üye ilişkileri politikasıdır.

İLKELER

Vizyonumuza ulaşırken, yöneticilerimizle, tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel ilkelerimiz şunlar olacaktır:

  • Güvenilirlik
  • Adalet
  • Tarafsızlık
  • Etkinlik (hız, esneklik ve verimlilik)
  • Şeffaflık
  • Gizlilik
  • Sorumluluk bilinci
  • Çözüm odaklılık
  • Sürekli gelişim

 

Yandex.Metrica