tren

Tüzel kişiler için:

  1. Tüzel Kişiler için Borsa Kayıt Beyannamesi,
  2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,
  3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
  4. Oda kayıt sicil sureti veya faaliyet belgesi
  5. Yetkililerin noter tasdikli imza sirküleri,
  6. Yetkililerin nüfus cüzdanı fotokopisi,
  7. Yetkililerin Nüfus cüzdan örneği,
  8. Yetkililerin İkametgâh belgesi,
  9. Yetkililerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı,
  10. Vergi levhasının fotokopisi

Not:Lüleburgaz Ticaret Borsası’na verilen bilgilerdeki değişikliklerin en geç değişiklik tarihinden 1(Bir) ay içinde borsaya bildirilmesi önemle rica olunur.

 Tüzel Kişiler İçin Borsa Kayıt Beyannamesi TIKLAYINIZ