2006 YILI BÜLTENİ
01.01.2006 - 31.12.2006
MUAMELE GÖREN MADDE CİNS VE NEVİLERİ MU. AD. EN AZ LİRA KR EN ÇOK LİRA KR ORTALAMA LİRA KR MİKTARI BRM BEDELİ YTL. SATIŞ ŞEKLİ
                 
HUBUBAT GRUBU          
Yumuşak Buğday (Ekm.) 1.281 0,2178 0,4600 0,3525 118.242.704 KG 41.684.400,06 H.M.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 1.694 0,2750 0,4492 0,3702 81.300.053 KG 30.097.166,94 T.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 16 0,3000 0,3950 0,3390 1.066.400 KG 361.485,20 G.M.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 44 0,1562 0,4075 0,2113 49.762.928 KG 10.513.433,92 T.M.O.SAT.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 50 0,3000 0,4000 0,3440 2.283.290 KG 785.470,47 G.T.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 43 0,2600 0,3500 0,3272 492.522 KG 161.170,26 KOOP.AL.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 31 0,3000 0,3600 0,3372 424.487 KG 143.138,82 KOOP.SAT.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 10 0,3200 0,3500 0,3449 3.921.720 KG 1.352.527,72 TMO.AL.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 10 0,2800 0,3100 0,2901 1.762.870 KG 511.372,74 S.TARIM.İŞ
      259.256.974 85.610.166,13  
Yemlik Buğday 52 0,2000 0,4305 0,2792 4.539.500 KG 1.267.597,09 T.S.
Yemlik Buğday 1 0,2204 0,2204 0,2204 121.500 KG 26.778,60 H.M.S.
Yemlik Buğday 2 0,2810 0,2810 0,2810 401.930 KG 112.942,33 S.TARIM.İŞ
      5.062.930 1.407.318,02  
Arpa 13 0,2000 0,3670 0,2740 126.000 KG 34.520,66 T.S.
Arpa 29 0,2100 2,0500 0,2608 364.820 KG 95.152,95 H.M.S.
Arpa 2 0,2600 0,3100 0,2674 12.125 KG 3.242,50 KOOP.AL.
Arpa 1 0,3000 0,3000 0,3000 17.000 KG 5.100,00 G.M.S.
      519.945 138.016,11  
Mısır 4 0,2500 0,3300 0,2764 56.910 KG 15.728,55 T.S.
Mısır 6 0,2250 0,3000 0,2463 50.530 KG 12.444,25 H.M.S.
Mısır 3 0,2000 0,2800 0,2460 28.720 KG 7.064,00 G.M.S.
Mısır 1 0,3000 0,3000 0,3000 2.636 KG 790,80 KOOP.AL.
      138.796 36.027,60  
İZOGLİKOZ 1 0,3900 0,3900 0,3900 26.820 KG 10.459,80 T.S.
Mısır Gluteni 1 0,6000 0,6000 0,6000 20.160 KG 12.096,00 T.S.
Kırık Mısır 3 0,2000 0,2700 0,2206 49.380 KG 10.891,00 T.S.
Mısır Kepeği 12 0,2000 0.2000 0,2000 216.920 KG 43.384,00 T.S.
Çeltik 5 0,6200 0,6500 0,6325 635.700 KG 402.098,93 H.M.S.
Çeltik 4 0,6500 0,6600 0,6503 224.580 KG 146.039,09 TMO.AL.
      860.280 548.138,02  
Pirinç 2 1,5100 1,5100 1,5100 2.300 KG 3.473,00 T.M.O.SAT.
Pirinç 2 1,4400 1,6500 1,5450 600 KG 927,00 KOOP.AL.
      2.900 4.400,00  
Buğday Tohumluk 3 0,5943 0,6063 0,6025 100.050 KG 60.283,69 T.S.
Buğday Tohumluk 1 0,4500 0,4500 0,4500 2.250 KG 1.012,50 S.TARIM.İŞ
Buğday Tohumluk 1 0,5634 0,5634 0,5634 32.725 KG 18.437,26 G.T.S.
Buğday Tohumluk 1 0,5400 0,5400 0,5400 148.000 KG 79.920,00 H.M.S.
      283.025 159.653,45  
Yulaf 1 0,2800 0,2800 0,2800 24.150 KG 6.762,00 H.M.S.
Yulaf 1 0,3200 0,3200 0,3200 200 KG 64,00 KOOP.AL.
      24.350 6.826,00  
        87.987.376,13 YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ          
Un Tip.1 50 Kg. Çv. 104 21,5000 31,3004 27,0915 1.040.048 ÇV 28.176.504,06 T.S.
Un Tip.1 50 Kg. Çv. 28 13,4156 23,9097 17,1103 183.915 ÇV 3.146.836,51 iHRACAT
Un Tip.1 50 Kg. Çv. 1 26,1352 26,1352 26,1352 795 ÇV 20.777,48 G.T.S.
      1.224.758 31.344.118,05  
Un Tip.2 50 Kg. Çv. 23 19,7030 30,4618 26,4916 43.219 ÇV 1.144.941,82 T.S.
Un Tip.4 50 Kg. Çv 1 20,0000 20,0000 20,0000 69 ÇV 1.380,00 T.S.
Un Tip.5 50 Kg. Çv. 1 19,2857 19,2857 19,2857 7 ÇV 134,99 T.S.
Un Tip.5 50 Kg. Çv. 15 14,0827 23,2650 15,4051 1.566 ÇV 24.124,42 T.S.
      1.573 24.259,41  
Un Tip.6 50 Kg. Çv. 1 14,0000 14,0000 14,0000 40 ÇV 560,00 T.S.
Un Tip.1 25 Kg. Çv. 13 11,2738 15,7000 12,7573 16.018 ÇV 204.346,07 T.S.
Un Tip.1 25 Kg. Çv. 71 6,0748 12,0292 8,6630 351.984 ÇV 3.049.221,20 iHRACAT
      368.002 3.253.567,27  
Un Tip.1 10 Kg. Çv. 37 5,0000 7,1700 5,9869 37.745 ÇV 225.974,05 T.S.
Un Tip.1 10 Kg. Çv. 1 10,3719 10,3719 10,3719 4.500 ÇV 46.673,55 iHRACAT
      42.245 272.647,60  
Un Tip 1 Dökme (KG) 4 0,2538 0,4338 0,3565 525 KG 187,15 iHRACAT
Un Tip 1 Dökme (KG) 32 0,2285 0,8000 0,5452 6.673.310 KG 3.638.137,57 T.S.
      6.673.835 3.638.324,72  
UN TİP 1 2 Kg. PK. 1 1,2066 1,2066 1,2066 450 PK 542,97 T.S.
UN TİP 1 1 Kg. PK 1 0,6142 0,6142 0,6142 780 PK 479,07 T.S.
Un Tip 1 5 Kg. Çv. 12 2,9500 3,2470 3,0710 4.712 ÇV 14.470,54 T.S.
Buğday Kepeği Dökme 1 0,1872 0,1872 0,1872 11.000 KG 2.059,20 G.T.S.
Buğday Kepeği Dökme 134 0,1204 0,2732 0,1715 21.992.329 KG 3.772.190,90 T.S.
      22.003.329 3.774.250,10  
Kavuz Dökme 2 0,0250 0,0263 0,0258 20.900 KG 539,27 T.S.
Razmol Dökme 81 0,1250 0,3250 0,1894 5.450.248 KG 1.032.087,61 T.S.
Razmol Dökme 3 0,1860 0,2699 0,1890 88.185 ÇV 16.663,52 T.S.
Razmol Dökme 1 0,1900 0,1900 0,1900 10.300 KG 1.957,00 G.T.S.
      5.548.733 1.050.708,13  
Bonkalite Dökme 95 0,1531 0,3600 0,2851 2.794.050 KG 796.635,61 T.S.
Bonkalite Dökme 1 0,2950 0,2950 0,2950 5.020 KG 1.480,90 G.T.S.
      2.799.070 798.116,51  
        45.318.905,46 YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR          
Ayçiçek (Yağlık) 3 0,4600 0,4610 0,4603 600.130 KG 276.259,80 T.TARIM.İŞ
Ayçiçek (Yağlık) 730 0,4350 0,5500 0,4888 25.715.550 KG 12.568.947,46 T.S.
Ayçiçek (Yağlık) 1 0,4730 0,4730 0,4730 9.000 KG 4.257,00 S.TARIM.İŞ
Ayçiçek (Yağlık) 21 0,4300 0,4800 0,4640 646.797 KG 300.084,18 G.M.S.
Ayçiçek (Yağlık) 31 0,4500 0,5000 0,4772 984.104 KG 469.567,82 G.T.S.
Ayçiçek (Yağlık) 20 0,4500 0,5000 0,4998 44.390.533 KG 22.184.918,65 KOOP.AL.
Ayçiçek (Yağlık) 17 0,4600 0,5000 0,4892 552.727 KG 270.389,05 KOOP.SAT.
Ayçiçek (Yağlık) 683 0,3900 0,5400 0,4761 30.509.508 KG 14.526.020,06 H.M.S.
      103.408.349 50.600.444,02  
Ayçiçek (Fiyat Farkı) 7 0,0150 0,0500 0,0386 215.743 KG 8.332,84 H.M.S.
Ayçiçek (Fiyat Farkı) 4 0,0200 0,0250 0,0225 88.364.777 KG 1.986.565,07 KOOP.AL.
      88.580.520 1.994.897,91  
        52.595.341,93 YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR          
Rf.Ayç.Yağ 18 Lt. Tnk. 12 26,0000 30,0000 27,2748 4.887 TK 133.292,00 T.S.
Rf.Ayç.Yağ 10 Lt. Tnk. 12 15,0000 17,5000 15,9386 6.042 TK 96.301,00 T.S.
Rf.Ayç.Yağ 5 Lt. Tnk. 1 8,5000 8,5000 8,5000 3.198 KG 27.183,00 T.S.
Rf.Ayç.Yağ 5 Lt. Tnk. 11 7,5000 9,0000 8,1155 28.860 TK 234.213,87 T.S.
      32.058 261.396,87  
Rf.Ayç.Yağ 2 Lt. Pş. 12 3,2000 3,7000 3,3846 19.332 65.432,00 T.S.
Rf.Ayç.Yağ 1 Lt. Pş. 12 0,1600 1,8500 1,6107 35.180 56.666,00 T.S.
Asit Yağ Dökme 12 0,0647 0,1237 0,0899 653.170 KG 58.745,83 T.S.
Ham Ayçiçek Yağı 16 1,1450 1,2700 1,2200 2.919.722 KG 3.561.980,38 T.S.
        4.233.814,08 YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ          
İnek Sütü 186 0,3800 0,5000 0,4418 64.583.875 KG 28.535.169,80 H.M.S.
İnek Sütü 610 0,3000 0,4890 0,4276 11.831.369 KG 5.058.718,58 KOOP.AL.
      76.415.244 33.593.888,38  
İnek Sütü ( F.Farkı) 3 0,0400 0,0550 0,0427 575.498 KG 24.561,39 KOOP.AL.
İnek Sütü ( F.Farkı) 12 0,0368 0,0556 0,0454 5.292.352 KG 240.459,52 H.M.S.
      5.867.850 265.020,91  
Kuru Soğan 13 0,0800 0,1269 0,1169 651.450 KG 76.154,43 H.M.S.
Kuru Soğan 1 0,1483 0,1483 0,1483 21.600 KG 3.203,28 T.S.
Kuru Soğan 26 0,1038 0,1700 0,1400 555.610 KG 77.788,43 iHRACAT
      1.228.660 157.146,14  
Patates 1 0,1152 0,1152 0,1152 19.100 KG 2.200,32 iHRACAT
Patates 1 0,0900 0,0900 0,0900 20.000 KG 1.800,00 H.M.S.
      39.100 4.000,32  
        34.020.055,75 YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR          
Kabak Çekirdeği 7 2,3000 2,3500 2,3138 16.100 KG 37.252,50 G.M.S.
Kabak Çekirdeği 2 2,3500 2,5000 2,4678 28.020 KG 69.147,00 G.T.S.
Kabak Çekirdeği 1 2,5000 2,5000 2,5000 200 KG 500,00 T.S.
      44.320 106.899,50  
Elma 2 0,3000 0,3000 0,3000 38.500 KG 11.550,00 H.M.S.
Karpuz 1 0,5000 0,5000 0,5000 18.000 KG 9.000,00 H.M.S.
Kavun 1 0,3950 0,3950 0,3950 23.500 KG 9.282,50 H.M.S.
Üzüm 1 0,7215 0,7215 0,7215 8.000 KG 5.772,00 H.M.S.
        142.504,00 YEKUN
HAM DERİLER          
Sığır Derisi Kg. 1 1,8000 1,8000 1,8000 1.434 KG 2.581,20 KOOP.SAT.
Keçi Derisi 1 2,0000 2,0000 2,0000 3 AD 6,00 KOOP.SAT.
Dana Derisi Kg. 1 1,7000 1,7000 1,7000 321 KG 545,70 KOOP.SAT.
Kuzu Derisi Ad. 2 2,0000 7,0000 3,2963 81 AD 267,00 KOOP.SAT.
        3.399,90 YEKUN
ÇEŞİTLİ MADDELER          
Domates 1 0,2000 0,2000 0,2000 38.000 KG 7.600,00 H.M.S.
Şeker Pancarı 4 0,0867 0,0893 0,0886 46.948.819 KG 4.160.107,40 H.M.S.
        4.167.707,40 YEKUN
CANLI HAYVANLAR          
Dana 23 1.374,4700 3.830,6700 1.996,5538 527 AD 1.052.183,86 KOOP.AL.
Dana 1 2.159,4625 2.159,4625 2.159,4625 32 AD. 69.102,80 KOOP.AL.
      559 1.121.286,66  
İnek 11 1.373,1300 1.722,6300 1.570,1999 103 AD 161.730,59 KOOP.AL.
İnek 1 1.643,0000 1.643,0000 1.643,0000 11 AD. 18.073,00 KOOP.AL.
      114 179.803,59  
Düve 1 1.719,6250 1.719,6250 1.719,6250 8 AD. 13.757,00 KOOP.AL.
Düve 1 2.681,0300 2.681,0300 2.681,0300 29 AD 77.749,87 H.M.S.
Düve 9 1.266,2700 2.529,2500 1.543,1312 57 AD 87.958,48 KOOP.AL.
      94 179.465,35  
Koyun 1 494,0000 494,0000 494,0000 5 AD 2.470,00 KOOP.AL.
Kuzu 1 200,3703 200,3703 200,3703 27 AD. 5.409,99 KOOP.AL.
Kuzu 16 84,5000 546,0200 166,8076 235 AD 39.199,79 KOOP.AL.
      262 44.609,78  
Oğlak 2 21,7900 180,0000 48,1583 6 AD 288,95 KOOP.AL.
        1.527.924,33 YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA           
Küspe 1 0,1509 0,1509 0,1509 256.680 KG 38.733,01 T.S.
Ayçiçek Küspesi 39 0,0930 0,1932 0,1396 4.436.480 KG 619.539,14 T.S.
        658.272,15 YEKUN
TOZ VE PALET YEM          
Toz Yem 8 0,2000 0,2384 0,2183 174.540 KG 38.109,00 T.S.
YEKUN 230.693.410,13