2004 YILI BÜLTENİ
01.01.2004 - 31.12.2004
MUAMELE GÖREN MADDE CİNS VE NEVİLERİ MU. AD. EN AZ LİRA KR EN ÇOK LİRA KR ORTALAMA LİRA KR MİKTARI BRM BEDELİ TL. SATIŞ ŞEKLİ
                 
HUBUBAT GRUBU          
Yumuşak Buğday (Ekm.) 646 280.000.00 455.000.00 353.253.16 82.243.981 KG 29.052.946.076.607 H.M.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 601 270.750.00 460.000.00 351.983.79 40.622.933 KG 14.298.613.776.920 T.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 8 190.699.00 409.500.00 194.944.64 10.338.620 KG 2.015.458.522.482 T.M.O.SAT.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 30 295.018.82 400.000.00 329.948.38 2.757.566 KG 909.854.430.000 KOOP.AL.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 27 309.918.69 439.710.68 372.364.93 1.975.504 KG 735.608.412.070 G.M.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 39 191.943.10 410.000.00 208.352.14 4.262.070 KG 888.011.386.114 KOOP.SAT.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 14 320.000.00 425.000.00 362.272.39 628.040 KG 227.521.550.000 G.T.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 12 341.162.82 349.281.57 342.560.66 51.286.400 KG 17.568.703.024.000 TMO.AL.
Yumuşak Buğday (Ekm.) 5 285.000.00 300.000.00 289.137.93 1.450.000 KG 419.250.000.000 S.TARIM.İŞ
      195.565.114 66.115.967.178.193  
Yemlik Buğday 3 255.102.25 311.883.64 296.755.26 4.260 KG 1.264.177.418 H.M.S.
Yemlik Buğday 1 402.400.00 402.400.00 402.400.00 2.340 KG 941.616.000 S.TARIM.İŞ
Yemlik Buğday 51 229.167.00 330.000.00 268.676.13 2.790.180 KG 749.654.775.056 T.S.
      2.796.780 751.860.568.474  
Arpa 8 300.000.00 300.000.00 300.000.00 307.008 KG 92.102.400.000 T.K.KOOP.
Arpa 1 302.691.79 302.691.79 302.691.79 111.450 KG 33.734.999.996 S.TARIM.İŞ
Arpa 5 290.000.00 290.000.00 290.000.00 537.604 KG 155.905.160.000 KOOP.AL.
Arpa 4 309.000.00 450.000.00 328.347.38 82.130 KG 26.967.170.000 T.S.
Arpa 9 290.000.00 2.001.000.00 309.775.11 91.364 KG 28.302.293.600 H.M.S.
      1.129.556 337.012.023.596  
Mısır 2 306.122.31 306.122.42 306.122.42 7.360 KG 2.253.061.000 H.M.S.
Çeltik 12 730.000.00 860.000.00 760.124.25 1.802.020 KG 1.369.759.098.400 T.M.O.SAT.
Çavdar 1 225.000.00 225.000.00 225.000.00 7.779 KG 1.750.275.000 KOOP.AL.
Pirinç 8 1.259.259.00 1.620.370.00 1.411.458.23 4.800 KG 6.774.999.490 T.M.O.SAT.
Yulaf 1 418.367.40 418.367.40 418.367.40 3.340 KG 1.397.347.116 H.M.S.
Buğday Fiyat Farkı 2 41.709.00 50.000.00 45.120.47 448.335 KG 20.229.086.740 H.M.S.
Buğday Fiyat Farkı 2 2.000.00 60.000.00 49.262.33 937.060 KG 46.161.760.000 T.S.
      1.385.395 66.390.846.740  
        68.653.165.398.009 YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ          
Un Tip.1 50 Kg.Çv. 99 22.218.978.10 32.938.405.79 27.141.232.09 757.882 ÇV 20.569.851.261.711 T.S.
Un Tip.1 50 Kg.Çv. 12 26.449.438.20 30.000.000.00 29.027.169.59 19.788 ÇV 574.389.631.905 G.T.S.
      777.670 21.144.240.893.616  
Un Tip.2 50 Kg.Çv. 25 18.191.232.52 29.022.900.76 24.877.934.96 84.148 ÇV 2.093.428.470.752 T.S.
Un Tip.5 50 Kg.Çv. 12 15.276.991.15 22.545.454.54 19.595.719.51 1.107 ÇV 21.692.461.498 T.S.
Un Tip.1 25 Kg.Çv. 13 13.177.685.95 14.759.259.25 13.899.090.91 1.375 ÇV 19.111.249.994 T.S.
Un Tip.1 10 Kg.Çv. 45 3.125.000.00 6.931.000.00 5.871.195.17 24.029 ÇV 141.078.948.673 T.S.
Un Tip.1 10 Kg.Çv. 1 5.000.000.00 5.000.000.00 5.000.000.00 200 ÇV 1.000.000.000 G.T.S.
      24.229 142.078.948.673  
Un Tip 4 Dökme (KG) 2 167.500.00 330.000.00 304.772.28 112.530 KG 34.296.025.000 T.S.
Un Tip 1 Dökme (KG) 19 335.263.96 560.000.00 525.172.54 2.945.630 KG 1.546.963.981.502 T.S.
Un Tip 6 Dökme (KG) 1 324.574.91 324.574.91 324.574.91 244.420 KG 79.332.599.502 T.S.
Un Tip 1. 5 Kg.Çv. 1 3.000.000.00 3.000.000.00 3.000.000.00 100 KG 300.000.000 T.S.
Buğday Kepeği Dökme 135 114.176.87 285.099.86 191.705.27 16.216.515 KG 3.108.791.413.322 T.S.
Buğday Kepeği Dökme 4 202.236.18 270.000.00 237.288.30 28.535 KG 6.771.021.573 G.T.S.
      16.245.050 3.115.562.434.895  
Razmol Dökme 91 146.955.65 340.000.00 215.176.16 6.091.276 KG 1.310.697.354.094 T.S.
Razmol Dökme 8 204.285.71 280.000.00 259.694.00 67.075 KG 17.418.974.770 G.T.S.
      6.158.351 1.328.116.328.864  
Bonkalite  Dökme 1 277.777.77 277.777.77 277.777.77 800 KG 222.222.216 V.T.S.
Bonkalite  Dökme 80 180.000.00 356.677.15 267.233.85 2.524.091 KG 674.522.549.860 T.S.
      2.524.891 674.744.772.076  
        30.199.868.166.372 YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR          
Ayçiçek (Yağlık) 566 405.000.00 580.000.00 496.005.28 20.601.966 KG 10.218.684.015.000 T.S.
Ayçiçek (Yağlık) 66 392.223.11 543.329.04 457.303.53 39.369.207 KG 18.003.677.186.430 iTHALAT
Ayçiçek (Yağlık) 2 475.000.00 480.000.00 477.623.10 28.798 KG 13.754.590.000 KOOP.SAT.
Ayçiçek (Yağlık) 4 500.000.00 505.000.00 502.397.84 578.120 KG 290.446.240.000 T.TARIM.İŞ
Ayçiçek (Yağlık) 10 460.000.00 485.000.00 484.984.53 41.690.619 KG 20.219.305.449.000 KOOP.AL.
Ayçiçek (Yağlık) 348 425.000.00 585.000.00 489.466.43 26.653.412 KG 13.045.950.400.330 H.M.S.
Ayçiçek (Yağlık) 7 510.000.00 515.000.00 513.663.19 2.880.000 KG 1.479.350.000.000 S.TARIM.İŞ
Ayçiçek (Yağlık) 23 400.000.00 530.000.00 464.769.94 637.581 KG 296.328.485.000 G.T.S.
Ayçiçek (Yağlık) 6 410.000.00 545.000.00 538.010.50 363.935 KG 195.800.850.000 G.M.S.
      132.803.638 63.763.297.215.760  
Ayçiçek (Çerezlik) 2 1.012.175.36 1.012.176.17 1.012.176.17 19.300 KG 19.535.000.000 H.M.S.
Ayçiçek (Çerezlik) 1 1.800.000.00 1.800.000.00 1.800.000.00 1.000 KG 1.800.000.000 T.S.
      20.300 21.335.000.000  
Ayçiçek (Fiyat Farkı) 7 40.000.00 150.000.00 77.898.75 145.168 KG 11.308.405.252 H.M.S.
Ayçiçek (Fiyat Farkı) 4 25.000.00 30.000.00 27.781.42 74.890.772 KG 2.080.572.075.000 KOOP.AL.
      75.035.940 2.091.880.480.252  
        65.876.512.696.012 YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR          
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.Tnk. 268 20.370.000.00 29.000.000.00 24.070.140.87 471.864 TK 11.357.832.951.542 T.S.
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.Tnk. 1 23.500.000.00 23.500.000.00 23.500.000.00 624 TK 14.664.000.000 G.T.S.
      472.488 11.372.496.951.542  
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.Tnk. 134 13.132.500.00 15.750.000.00 14.563.624.06 140.654 TK 2.048.431.978.896 T.S.
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.Tnk. 1 13.500.000.00 13.500.000.00 13.500.000.00 751 TK 10.138.500.000 G.T.S.
      141.405 2.058.570.478.896  
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.Tnk. 776 2.875.000.00 9.075.000.00 7.271.750.96 2.437.301 TK 17.723.445.886.780 T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.Tnk. 1 6.800.000.00 6.800.000.00 6.800.000.00 2.700 TK 18.360.000.000 G.T.S.
      2.440.001 17.741.805.886.780  
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.Pş. 681 2.735.000.00 3.300.000.00 2.961.629.61 1.823.885 5.401.671.822.452 T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.Pş. 1 2.800.000.00 2.800.000.00 2.800.000.00 2.520 7.056.000.000 G.T.S.
      1.826.405 5.408.727.822.452  
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.Pş. 414 1.400.000.00 1.855.000.00 1.535.563.52 2.079.708 3.193.523.740.350 T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.Pş. 1 1.400.000.00 1.400.000.00 1.400.000.00 3.100 4.340.000.000 G.T.S.
      2.082.808 3.197.863.740.350  
Rf.Ayç.Yağı 115 1.216.492.50 1.509.549.50 1.377.358.18 2.731.610 KG 3.762.405.379.605 T.S.
Rf.Ayç.Yağ.5 Lt.Pş. 40 7.035.000.00 8.420.000.00 7.574.604.36 34.476 261.142.060.000 T.S.
Rf.Ayç.Yağ.8 Kg. Tnk. 176 11.000.000.00 12.700.000.00 11.773.252.13 68.552 TK 807.079.980.000 T.S.
Asit Yağ Dökme 11 160.000.00 160.000.00 160.000.00 766.440 KG 122.630.400.000 T.S.
Asit Yağ Dökme 1 160.000.00 160.000.00 160.000.00 62.140 KG 9.942.400.000 G.T.S.
      828.580 132.572.800.000  
Ham Ayçiçek Yağı 384 1.059.073.60 1.337.072.00 1.195.936.17 26.280.360 KG 31.429.633.150.215 T.S.
Ham Ayçiçek Yağı 1 1.031.008.52 1.031.008.52 1.031.008.52 150.000 KG 154.651.278.000 iTHALAT
      26.430.360 31.584.284.428.215  
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 208 1.770.000.00 3.700.000.00 1.859.920.80 414.698 771.305.433.851 T.S.
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 427 3.350.000.00 3.790.000.00 3.596.172.49 451.101 1.622.237.007.880 T.S.
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 490 7.450.000.00 9.665.000.00 8.942.968.71 562.590 TK 5.031.224.765.719 T.S.
Mısır Özü Yağı 10 Lt. 12 16.276.600.00 18.258.558.13 17.809.095.71 6.603 TK 117.593.458.968 T.S.
Mısır Özü Yağı 18 Lt. 22 29.213.151.04 33.140.000.00 31.457.754.82 7.829 TK 246.282.762.479 T.S.
Rf. Mısır Özü Yağı 2 1.605.060.00 1.607.108.50 1.606.120.32 47.140 KG 75.712.511.800 T.S.
Ham Mısır Özü Yağı 2 1.480.000.00 1.480.000.00 1.480.000.00 76.380 KG 113.042.400.000 T.S.
Mısır Özü Yağı 5 Lt.Pş. 19 8.625.000.00 9.580.000.00 9.267.065.87 2.004 18.571.200.000 T.S.
        84.322.919.068.537 YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ          
Beyaz Pey.B.Tnk. 6 62.071.856.28 79.000.000.00 67.842.683.63 1.729 TK 117.299.999.994 T.S.
Beyaz Pey.B.Tnk. 4 63.000.000.00 93.822.957.89 87.755.530.97 3.616 TK 317.323.999.976 G.T.S.
      5.345 434.623.999.970  
Beyaz Pey.5 Lik Tnk. 1 20.000.000.00 20.000.000.00 20.000.000.00 250 TK 5.000.000.000 T.S.
Bey.Pey.3.Kg. 1 13.850.000.00 13.850.000.00 13.850.000.00 250 TK 3.462.500.000 T.S.
İnek Sütü 1 467.414.19 467.414.19 467.414.19 100 KG 46.741.419 T.S.
İnek Sütü 164 390.000.00 510.730.21 447.440.12 9.735.660 KG 4.356.124.903.296 KOOP.AL.
İnek Sütü 1 445.000.00 445.000.00 445.000.00 87.193 KG 38.800.885.000 G.KOOP.A.
İnek Sütü 93 390.000.00 526.095.62 461.560.44 47.662.102 KG 21.998.940.812.195 H.M.S.
      57.485.055 26.393.913.341.910  
İnek Sütü(F.Farkı) 3 10.000.00 20.000.00 14.292.72 866.607 KG 12.386.174.050 KOOP.AL.
Patates 8 50.257.21 88.247.42 73.310.81 2.103.508 KG 154.209.870.000 H.M.S.
Patates 2 35.000.00 45.000.00 40.464.08 39.110 KG 1.582.550.000 G.M.S.
Patates 24 132.000.00 139.617.92 134.130.03 1.020.000 KG 136.812.633.840 T.S.
Patates 22 127.909.12 135.530.00 130.110.59 1.002.150 KG 130.390.323.748 iHRACAT
      4.164.768 422.995.377.588  
        27.272.381.393.518 YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR          
Kabak Çekırdeği 6 1.300.000.00 4.600.000.00 2.185.176.75 20.198 KG 44.136.200.000 T.S.
Kabak Çekırdeği 2 1.450.000.00 3.500.000.00 2.575.187.97 6.650 KG 17.125.000.000 G.M.S.
Kabak Çekırdeği 5 2.000.000.00 3.000.000.00 2.429.874.47 11.073 KG 26.906.000.000 H.M.S.
      37.921 88.167.200.000  
        88.167.200.000 YEKUN
ÇEŞİTLİ MADDELER          
Şeker Pancarı 1 83.558.84 83.558.84 83.558.84 19.214.316 KG 1.605.525.956.353 H.M.S.
           
CANLI HAYVANLAR          
Dana 12 1.763.269.000.00 2.555.161.875.00 1.963.847.760.40 326 AD 640.214.369.890 KOOP.AL.
İnek 12 1.008.649.091.00 1.877.530.000.00 1.483.737.999.86 85 AD 126.117.729.988 KOOP.AL.
Koyun 7 185.282.500.00 441.970.000.00 262.235.964.88 57 AD 14.947.449.998 KOOP.AL.
Kuzu 1 319.045.000.00 319.045.000.00 319.045.000.00 6 AD 1.914.270.000 KOOP.AL.
        783.193.819.876 YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA          
Ayçiçek Küspesi 5 140.000.00 200.000.00 170.369.73 391.100 KG 66.631.600.000 G.T.S.
Ayçiçek Küspesi 958 108.000.00 325.516.58 217.604.77 50.756.110 KG 11.044.771.878.225 T.S.
      51.147.210 11.111.403.478.225  
              11.111.403.478.225 YEKUN
GENEL YEKÜN 289.913.137.176.902