NİSAN AYI BÜLTENİ
01.04.2003 - 30.04.2003
MUAMELE GÖREN MADDE          MU.     E N    A Z         E N  Ç O K          ORTALAMA                           B E D E L i  ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ             AD.     L İ R A Kr         L İ R A Kr         L İ R A Kr           MiKTARI   BRM  T. L.   SATIŞ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                             
Yumuşak Buğday (Ekm.)        38         305.000.00         433.997.43         392.134.27 2.480.225  KG  972.581.229.680  H.M.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        32         335.000.00         427.205.44         382.209.44 2.014.240  KG  769.861.534.248  T.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        2         315.175.07         315.175.07         315.175.07 17.850  KG  5.625.875.000  KOOP.AL.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        1         325.000.00         325.000.00         325.000.00 7.030  KG  2.284.750.000  KOOP.SAT.
                                                                                              4.519.345      1.750.353.388.928  
Yemlik Buğday                6          40.000.00         220.000.00         192.471.41 247.090  KG  47.557.761.468  T.S.
Arpa                         1         240.000.00         240.000.00         240.000.00 2.270  KG  544.800.000  KOOP.AL.
Pirinç                       1       1.400.000.00       1.400.000.00       1.400.000.00 4.000  KG  5.600.000.000  T.M.O.SAT.
                                                                                                                   1.804.055.950.396  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                         
Un Tip.1 50 Kg.Çv.           14      25.584.166.66      29.616.916.35      27.712.971.79 75.400  ÇV  2.089.558.073.211  T.S.
Un Tip.2 50 Kg.Çv.           3      20.572.418.13      29.875.279.53      29.416.565.71 16.510  ÇV  485.667.499.919  T.S.
Un Tip.5 50 Kg.Çv.           1      17.853.773.58      17.853.773.58      17.853.773.58 106  ÇV  1.892.499.999  T.S.
Un Tip.1 25 Kg.Çv.           2      13.406.250.00      13.828.620.68      13.806.535.94 153  ÇV  2.112.399.999  T.S.
Un Tip.1 10 Kg.Çv.           4       5.463.205.72       6.000.000.00       5.526.117.43 5.685  ÇV  31.415.977.615  T.S.
Un Tip 1 Dökme (KG)          1         560.000.00         560.000.00         560.000.00 139.000  KG  77.840.000.000  T.S.
Un Tip 1 4 Kg Çv             1       2.655.029.31       2.655.029.31       2.655.029.31 2.217  ÇV  5.886.199.980  T.S.
UN TİP 1 2 Kg PK             1       1.408.758.16       1.408.758.16       1.408.758.16 1.224  PK  1.724.319.988  T.S.
UN TİP 1 1 Kg PK             1         674.572.49         674.572.49         674.572.49 5.380  PK  3.629.199.996  T.S.
Buğday Kepeği Dökme          19         140.000.00         165.500.00         147.049.92 1.391.360  KG  204.599.374.103  T.S.
Razmol Dökme                 8         147.832.69         183.648.93         157.860.54 582.210  KG  91.907.983.277  T.S.
Bonkalite  Dökme             7         157.000.00         250.000.00         217.322.42 157.280  KG  34.180.469.712  T.S.
                                                                                                                   3.030.413.997.799  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                            
Ayçiçek (Yağlık)             15         510.000.00         539.866.79         534.998.69 1.605.653  KG  859.022.249.000  H.M.S.
Ayçiçek (Yağlık)             18         520.000.00         545.000.00         533.786.93 911.740  KG  486.674.900.000  T.S.
Ayçiçek (Yağlık)             2         487.207.70         497.105.40         492.064.56 4.273.170  KG  2.102.675.517.608  iTHALAT
                                                                                              6.790.563      3.448.372.666.608  
                                                                                                                   3.448.372.666.608  YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR                                                                                                                      
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.Tnk.        7      25.590.830.06      28.875.000.00      25.659.527.52 28.819  TK  739.481.923.707  T.S.
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.Tnk.        2      14.391.546.27      14.750.000.00      14.412.541.64 14.034  TK  202.265.609.319  T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.Tnk.        45       6.848.195.59       8.350.000.00       7.592.405.63 203.272  TK  1.543.323.477.757  T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.Pş.         42       3.000.000.00       3.350.000.00       3.114.773.91 122.723    382.254.398.752  T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.Pş.         29       1.500.000.00       1.725.000.00       1.560.659.58 190.480    297.274.436.318  T.S.
Rf.Ayç.Yağı                  7       1.320.000.00       1.530.000.00       1.369.860.08 218.100  KG  298.766.483.430  T.S.
Rf.Ayç.Yağ.8 Kg. Tnk.        12      12.450.000.00      13.335.000.00      12.901.009.62 5.200  TK  67.085.250.000  T.S.
Asit Yağ Dökme               1         125.000.00         125.000.00         125.000.00 48.470  KG  6.058.750.000  T.S.
Ham Ayçiçek Yağı             166       1.152.720.00       1.258.621.80       1.195.411.25 3.847.560  KG  4.599.416.494.325  T.S.
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         17       1.971.954.02       2.195.000.00       2.062.097.35 18.000    37.117.752.342  T.S.
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         34       3.350.000.00      10.720.000.00       4.282.085.54 48.603    208.122.203.266  T.S.
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         43       8.940.000.00      10.720.000.00       9.743.425.15 74.656  TK  727.405.148.155  T.S.
Mısır Özü Yağı 10 Lt.        1      17.784.086.29      17.784.086.29      17.784.086.29 985  TK  17.517.324.996  T.S.
Mısır Özü Yağı 18 Lt.        1      32.830.185.75      32.830.185.75      32.830.185.75 1.245  TK  40.873.581.259  T.S.
Rf. Mısır Özü Yağı           2       1.713.712.00       1.792.528.50       1.753.199.22 39.920  KG  69.987.713.040  T.S.
Ham Mısır Özü Yağı           11       1.579.999.87       1.579.999.87       1.579.999.87 250.100  KG  395.157.967.487  T.S.
                                                                                                                   9.632.108.514.153  YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                    
İnek Sütü                    5         350.000.00         401.000.00         395.884.68 774.187  KG  306.488.772.000  H.M.S.
İnek Sütü                    11         370.000.00         401.000.00         396.410.47 851.498  KG  337.542.721.565  KOOP.AL.
                                                                                              1.625.685      644.031.493.565  
                                                                                                                   644.031.493.565  YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR                                                                                                                      
Kabak Çekırdeği              2       1.600.000.00       2.000.000.00       1.717.647.06 13.600  KG  23.360.000.000  T.S.
Fıstık (Kabuklu)             2         998.653.00         998.653.20         998.653.20 14.850  KG  14.830.000.000  H.M.S.
                                                                                                                   38.190.000.000  YEKUN
HAM DERİLER                                                                                                                               
Sığır Derisi Kg.             1       2.000.000.00       2.000.000.00       2.000.000.00 120  KG  240.000.000  S.TARIM.İŞ
Dana Derisi Kg.              1       2.000.000.00       2.000.000.00       2.000.000.00 110  KG  220.000.000  S.TARIM.İŞ
                                                                                                                   460.000.000  YEKUN
CANLI HAYVANLAR                                                                                                                           
Dana                         1   1.525.736.666.00   1.525.736.666.00   1.525.736.666.00 18  AD  27.463.259.988  KOOP.AL.
İnek                         1   1.148.968.333.00   1.148.968.333.00   1.148.968.333.00 6  AD  6.893.809.998  KOOP.AL.
                                                                                                                   34.357.069.986  YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                         
Ayçiçek Küspesi              210         130.000.00         193.094.00         181.313.64 7.342.460  KG  1.331.288.179.569  T.S.
 GENEL YEKÜN 19.963.277.872.076