HAZİRAN AYI BÜLTENİ
01.06.2003 - 30.06.2003
MUAMELE GÖREN MADDE          MU.     E N    A Z         E N  Ç O K          ORTALAMA                           B E D E L i  SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ             AD.     L İ R A Kr         L İ R A Kr         L İ R A Kr      MiKTARI   BRM  T. L.  ŞEKLİ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                             
Yumuşak Buğday (Ekm.)        11         335.000.00         380.000.00         372.268.21 997.460  KG  371.322.650.000  T.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        1         320.000.00         320.000.00         320.000.00 5.570  KG  1.782.400.000  KOOP.AL.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        1         350.000.00         350.000.00         350.000.00 5.570  KG  1.949.500.000  KOOP.SAT.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        24         330.000.00         459.590.02         400.792.38 1.838.515  KG  736.862.797.580  H.M.S.
Yumuşak Buğday (Ekm.)        6         327.500.00         329.500.00         328.695.75 1.513.760  KG  497.566.471.694  T.M.O.SAT.
                                                                                              4.360.875      1.609.483.819.274  
Yemlik Buğday                5         145.000.00         216.866.08         201.926.33 105.780  KG  21.359.766.804  T.S.
Yemlik Buğday                2         172.966.10         175.000.00         173.762.89 1.940  KG  337.099.998  G.T.S.
                                                                                              107.720      21.696.866.802  
Arpa                         1         740.000.00         740.000.00         740.000.00 500  KG  370.000.000  H.M.S.
Pirinç                       1       1.400.000.00       1.400.000.00       1.400.000.00 8.000  KG  11.200.000.000  T.M.O.SAT.
Buğday Fiyat Farkı           1          25.000.00          25.000.00          25.000.00 15.420  KG  385.500.000  T.S.
                                                                                                                   1.643.136.186.076  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                         
Un Tip.1 50 Kg.Çv.           12      26.000.000.00      29.473.546.48      28.219.941.07 35.250  ÇV  994.752.922.876  T.S.
Un Tip.1 50 Kg.Çv.           1      19.821.292.77      19.821.292.77      19.821.292.77 1.315  ÇV  26.064.999.993  G.T.S.
                                                                                              36.565      1.020.817.922.869  
Un Tip.2 50 Kg.Çv.           2      19.703.482.14      27.471.640.88      27.292.282.57 21.179  ÇV  578.023.252.573  T.S.
Un Tip.5 50 Kg.Çv.           1      18.823.529.41      18.823.529.41      18.823.529.41 85  ÇV  1.600.000.000  T.S.
Un Tip.1 25 Kg.Çv.           1      13.701.438.84      13.701.438.84      13.701.438.84 139  ÇV  1.904.499.999  T.S.
Un Tip.1 10 Kg.Çv.           5       5.500.000.00       6.500.000.00       5.645.627.34 1.865  ÇV  10.529.094.998  T.S.
Un Tip 1 Dökme (KG)          1         560.000.00         560.000.00         560.000.00 159.000  KG  89.040.000.000  T.S.
Un Tip.2 25 Kg.Çv.           1      14.791.666.66      14.791.666.66      14.791.666.66 15  ÇV  221.875.000  T.S.
UN TİP 1 2 Kg PK             1       1.400.000.00       1.400.000.00       1.400.000.00 320  PK  448.000.000  T.S.
UN TİP 1 1 Kg PK             1         700.000.00         700.000.00         700.000.00 950  PK  665.000.000  T.S.
Buğday Kepeği Dökme          9         135.000.00         160.000.00         147.536.46 532.730  KG  78.597.098.534  T.S.
Buğday Kepeği Dökme          3         122.142.85         138.031.08         134.505.13 5.355  KG  720.274.963  G.T.S.
                                                                                              538.085      79.317.373.497  
Razmol Dökme                 8         140.000.00         170.922.36         158.359.30 312.990  KG  49.564.878.844  T.S.
Razmol Dökme                 3         132.173.91         145.373.13         143.075.33 24.225  KG  3.465.999.930  G.T.S.
                                                                                              337.215      53.030.878.774  
Bonkalite  Dökme             6         160.000.00         250.000.00         222.459.38 80.020  KG  17.801.199.837  T.S.
Bonkalite  Dökme             2         187.560.97         200.000.00         195.260.22 10.760  KG  2.100.999.977  G.T.S.
                                                                                              90.780      19.902.199.814  
                                                                                                                   1.855.500.097.524  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                            
Ayçiçek (Yağlık)             11         465.000.00         510.000.00         502.147.83 133.530  KG  67.051.800.000  H.M.S.
Ayçiçek (Yağlık)             4         475.000.00         518.000.00         496.265.11 2.032.290  KG  1.008.554.612.448  T.S.
Ayçiçek (Yağlık)             6         419.429.95         456.703.02         438.064.34 14.521.855  KG  6.361.506.832.411  iTHALAT
                                                                                              16.687.675      7.437.113.244.859  
                                                                                                                   7.437.113.244.859  YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR                                                                                                                      
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.Tnk.        38      23.700.000.00      28.875.000.00      25.902.428.46 40.044  TK  1.037.236.845.281  T.S.
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.Tnk.        2      14.506.002.12      14.750.000.00      14.532.656.63 5.703  TK  82.879.740.770  T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.Tnk.        75       6.796.050.00       8.380.000.00       7.582.448.65 215.273  TK  1.632.296.467.298  T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.Pş.         75       2.718.000.00       3.350.000.00       3.081.410.13 173.748    535.388.847.120  T.S.
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.Pş.         51       1.375.000.00       1.725.000.00       1.568.135.96 248.180    389.179.983.168  T.S.
Rf.Ayç.Yağı                  10       1.235.218.50       1.276.260.00       1.257.076.10 210.620  KG  264.765.368.830  T.S.
Rf.Ayç.Yağ.5 Lt.Pş.          12       8.380.000.00       8.380.000.00       8.380.000.00 9.388    78.671.440.000  T.S.
Rf.Ayç.Yağ.8 Kg. Tnk.        16      13.050.000.00      13.050.000.00      13.050.000.00 5.792  TK  75.585.600.000  T.S.
Asit Yağ Dökme               1         125.000.00         125.000.00         125.000.00 31.230  KG  3.903.750.000  T.S.
Ham Ayçiçek Yağı             140       1.030.896.00       1.142.000.09       1.098.067.66 3.200.120  KG  3.513.948.290.148  T.S.
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         20       1.933.274.67       2.195.000.00       2.051.113.09 42.200    86.556.972.344  T.S.
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         40       3.777.361.77       4.290.000.00       3.908.744.39 48.609    190.000.155.952  T.S.
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         52       8.700.000.00      10.720.000.00       9.812.804.69 80.158  TK  786.574.798.337  T.S.
Mısır Özü Yağı 10 Lt.        1      17.736.005.15      17.736.005.15      17.736.005.15 233  TK  4.132.489.200  T.S.
Mısır Özü Yağı 18 Lt.        2      30.100.000.00      31.169.957.12      31.140.236.09 792  TK  24.663.066.982  T.S.
Ham Mısır Özü Yağı           3       1.549.425.00       1.549.425.00       1.549.425.00 58.560  KG  90.734.328.000  T.S.
                                                                                                                   8.796.518.143.430  YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                    
Pastorize Süt                2         392.860.92         392.861.81         392.861.81 55.850  KG  21.941.332.000  KOOP.AL.
İnek Sütü                    3         370.000.00         401.000.00         397.777.78 888.461  KG  353.410.045.000  H.M.S.
İnek Sütü                    11         390.000.00         401.000.00         398.114.87 836.506  KG  333.025.478.135  KOOP.AL.
                                                                                              1.724.967      686.435.523.135  
                                                                                                                   708.376.855.135  YEKUN
HAM DERİLER                                                                                                                               
Sığır Derisi Kg.             1       2.000.000.00       2.000.000.00       2.000.000.00 120  KG  240.000.000  S.TARIM.İŞ
Dana Derisi Kg.              1       2.000.000.00       2.000.000.00       2.000.000.00 180  KG  360.000.000  S.TARIM.İŞ
                                                                                                                   600.000.000  YEKUN
CANLI HAYVANLAR                                                                                                                           
Dana                         1   1.584.852.667.00   1.584.852.667.00   1.584.852.667.00 15  AD  23.772.790.005  KOOP.AL.
İnek                         1   1.081.110.000.00   1.081.110.000.00   1.081.110.000.00 5  AD  5.405.550.000  KOOP.AL.
Koyun                        1     113.490.000.00     113.490.000.00     113.490.000.00 1  AD  113.490.000  KOOP.AL.
                                                                                                                   29.291.830.005  YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                         
Ayçiçek Küspesi              140         135.000.00         170.304.00         164.991.75 7.210.080  KG  1.189.603.752.480  T.S.
GENEL YEKÜN 21.660.140.109.509